สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตึก ภปร. 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


รถโดยสารประจำทาง สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177,16, 21, 50, 47, 50, 76, 77, 141, 504, 505, 507, 514, 547
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีศาลาแดง รถไฟฟ้า MRT : ลงสถานีสีลม