Open/Close Menu โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2 (The 2 nd Advanced course of Extracorporeal blood purification in critically ill patient ) ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ /หัวหน้าหน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์