Open/Close Menu โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดตัว โครงการ “กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ศ.นพ.   รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยดารา ศิลปินและนักแสดง ร่วมแถลงข่าว พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ด้วยวิธีการกดบริจาคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์  โครงการ “กองทุน ส.ธ.เพื่อผู้สูงวัย” ศูนย์การดูแลรักษาผู้สูงวัยแบบบูรณาการและครบวงจร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร ส.ธ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์